ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1456 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ28
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256119
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561237
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 127
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 178
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560286
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560286
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560224
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560231
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560164
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560254
12 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559157
13 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559338
14 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559177
15 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559116
16 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559154
17 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559211
18 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559153
19 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559155
20 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559118
21 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559135
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558126
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558150
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558136
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558156
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558123
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558164
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558177
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558168
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558147
31 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558167
32 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557162