ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2018 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256157
2 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ132
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561160
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561517
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 225
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 260
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560400
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560424
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560321
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560340
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560315
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560395
13 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559342
14 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559552
15 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559245
16 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559222
17 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559235
18 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559340
19 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559282
20 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559333
21 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559231
22 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559237
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558200
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558251
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558206
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558316
27 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558190
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558277
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558279
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558287
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558256
32 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558271
33 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557263