ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 781 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 8
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 68
3 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560156
4 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560173
5 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560139
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560104
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256073
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560112
9 รายงานการประชุม ครั้ง 10/255968
10 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559199
11 รายงานการประชุม ครั้ง 8/255994
12 รายงานการประชุม ครั้ง 7/255935
13 รายงานการประชุม ครั้ง 6/255960
14 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559111
15 รายงานการประชุม ครั้ง 4/255952
16 รายงานการประชุม ครั้ง 3/255966
17 รายงานการประชุม ครั้ง 2/255956
18 รายงานการประชุม ครั้ง 1/255952
19 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/255850
20 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/255875
21 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/255856
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255863
23 รายงานการประชุม ครั้ง 6/255859
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/255861
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/255889
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/255887
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/255852
28 รายการประชุม ครั้งที่ 1/255882
29 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/255783