ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1744 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ72
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256167
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561384
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 176
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 213
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560346
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560330
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560267
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560276
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560236
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560316
12 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559243
13 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559443
14 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559204
15 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559167
16 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559186
17 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559275
18 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559219
19 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559255
20 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559150
21 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559184
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558157
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558195
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558158
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558247
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558144
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558215
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558230
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558209
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558192
31 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558205
32 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557190