ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรมต่างๆ
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ม.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายกรูดป่ารอนคลองสระ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
22 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอนสัก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ม.ค. 2561
ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
19 ม.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานวารสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2561
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ม.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ม.ค. 2561
พิธีมอบเงิน โครงการ สพฐ.รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นจาก รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
ประชุมประธานฝ่าย/เลขานุการฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ม.ค. 2561
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ม.ค. 2561
มอบเงินให้ข้าราชการครู เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ม.ค. 2561
มอบช่อดอกไม้และขอพร ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ม.ค. 2561
ประชุมผ่านระบบทางไกล รมต.ศธ."มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561"
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ธ.ค. 2560
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2560
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ธ.ค. 2560
หาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ธ.ค. 2560
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ธ.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ธ.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการตัดสิน
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ธ.ค. 2560
เปิดงานนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ธ.ค. 2560
เปิดงานนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ธ.ค. 2560
ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน และคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ธ.ค. 2560
จัดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ธ.ค. 2560
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2560
ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2560
เยี่ยมนักเรียนไฟไหม้บ้านและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ธ.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทำพิธีส่ง ผู้อำนวยการเขตคนใหม่ 2 ท่าน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 พ.ย. 2560
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน กับ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 3
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ย. 2560
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ย. 2560
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ o-net
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 พ.ย. 2560
อบรมตัดต่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 พ.ย. 2560
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ย. 2560
ประชุมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2560
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 พ.ย. 2560
ประชุมเพื่อเตรียมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 พ.ย. 2560
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการผลิต VTR นำเสนอในการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 พ.ย. 2560
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ย. 2560
ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ย. 2560
พิธีรับมอบอาคารชาญวีรกุลที่ 67 ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2560
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2560
ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2560
ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงาน ของ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ต.ค. 2560
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ต.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณและการจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ต.ค. 2560
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ต.ค. 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2560
พิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ต.ค. 2560
ประชุมประธาน/เลขานุการ/ผู้ประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 7/2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
06 ต.ค. 2560
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี การรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สฎ.1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2560
พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ต.ค. 2560
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุครูและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ต.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ย. 2560
เกษียณอายุราชการตามวาระวัย แต่สายใจผูกพันเรามั่นคง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2560
งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
28 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการขับเคลือนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2560
วันที่ 2 ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.ย. 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
14 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบดอกไม้จันทน์ให้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2560
ต้อนรับคณะ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ก.ย. 2560
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ย. 2560
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ย. 2560
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2560
ประชุมชี้แจ้งการพัฒนาตนเองสู่สังคมประเทศไทย 4.0
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ส.ค. 2560
รับมอบชั้นวางหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ส.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ส.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ส.ค. 2560
ยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 ส.ค. 2560
ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ส.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2560
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ส.ค. 2560
พิจารณาคัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
08 ส.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
04 ส.ค. 2560
รวมพลัง Kick off ปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองล้านต้น
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ส.ค. 2560
ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ส.ค. 2560
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครู จำนวน 5 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
พิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2560
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๖
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีศาสนามหามงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ค. 2560
วันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
บรรยากาศงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ค. 2560
อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔๔ อัตรา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ค. 2560
ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
กิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 มิ.ย. 2560
กิจกรรมค่ายพัฒนาครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลและ VTR โรงเรียนประชารัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2560
ประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 มิ.ย. 2560
เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
มอบของที่ระลึกก่อนเดินทาง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔๒ อัตรา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
เดินทางสู่ ศธจ.ชุมพร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
29 ธ.ค. 2558
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
29 ธ.ค. 2558
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
11 ธ.ค. 2558